Conferentie Lokale Educatieve Agenda

Op 12 januari 2010 vindt de derde landelijke conferentie rond de Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Via inspirerende sprekers wordt u geïnformeerd over de actuele stand van zaken op tal van beleidsthema’s in het onderwijs- en jeugdbeleid, waarbij uiteraard de ontwikkelingen rond wetgeving OKE niet zullen ontbreken.

Programma
Het programma omvat ruim 30 deelsessies over thema’s als: taal en rekenen, VVE, brede scholen, kwaliteit van het onderwijs, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, zorgstructuren en CJG. Eind oktober verwachten we het totale programma bekend te kunnen maken. U kunt hierde vooraankondiging inzien die eind september landelijk verspreid is. Hierin staat onder meer een voorlopig programma van de dag.

Om gezamenlijk, schoolbesturen én gemeenten, op lokaal en regionaal niveau onderwijs- en jeugdproblemen aan te pakken, vindt u tijdens deze conferentie zowel de bestuurlijke inspiratie als de noodzakelijke strategische informatie. Vertegenwoordigers van zowel schoolbesturen, scholen als gemeenten (ambtenaren, wethouders en raadsleden) zijn dan ook van harte welkom!

Inschrijven
Deelnemers kunnen zich vanaf 28 september voorinschrijven voor deze conferentie. U kunt zich dan nog niet opgeven voor deelsessies. Het organiserend congresbureau zal u hier begin november apart voor uitnodigen. Deelname aan de conferentie bedraagt € 195,- per deelnemer (exclusief BTW). Indien u zich alvast wilt opgeven voor dit congres, kunt u HIERklikken.

Deze conferentie maakt deel uit van het landelijke LEA-ondersteuningstraject en is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. De organisatie van het congres is in handen van Oberon in samenwerking met VNG, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Oberon, Inge Visser of Marco Zuidam. Beiden zijn telefonisch bereikbaar via 030-2306205. U kunt ook mailen naar info@leacongres.nl.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën