Conferentie Opbrengstgericht leiderschap

Leiding geven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken ruim 500 schoolleiders en schoolbestuurders met elkaar op 16 november 2011 tijdens de conferentie Opbrengstgericht leiderschap van de PO-Raad. Wat kies je en hoe stuur je? Wat zijn de regels en hoe geef je leiding aan ‘cultuur’?

De conferentie zoekt actief afstemming tussen bestuurs- en schoolniveau, want "Aandacht voor opbrengsten geeft richting op alle niveaus in de schoolorganisatie", aldus PO-Raad voorzitter Kete Kervezee. Ze onderstreept het belang van organisatorische kwaliteit en refereert aan het McKinsey rapport, waarin naar voren komt dat het verbeteren van een goed naar een excellent onderwijssysteem vraagt om decentralisatie en autonomie in plaats van centrale aansturing. Scholen van verschillende niveaus vragen dus ook om verschillend leiderschap.

Professor Roel in’t Veld herinnert zich in zijn plenaire lezing zijn vader, die schoolleider was: “Voor hem waren de opbrengsten dat oud-leerlingen bij ons thuis kwam vertellen wat ze aan de schooltijd hadden gehad en hoe deze hun verdere leven had beïnvloed.” Toezicht en bestuur moeten professionaliseren, vindt hij. Hij schetst de spanning tussen prikkels van buitenaf (bestuur en toezicht) en motivatie van binnenuit (professionals). “Beide partijen moeten zich hier bewust van zijn en zorgvuldig omgaan met beide motivaties”, aldus In ’t Veld. Hij signaleert ook een spanning in de verschillende rollen. “Sommige besturen zitten op de stoel van het management of van de toezichthouder, en helaas, sommige toezichthouders ontpoppen zich als bestuurder.”

In ’t Veld onderscheidt statische kwaliteit (het perfectioneren van processen) en dynamische kwaliteit (de kwaliteit die nodig is voor innovatie). “Een organisatie heeft beide nodig, maar je moet blijven communiceren en vernieuwen, want: ‘elk mes wordt bot’.”

In de hoorcolleges spreken experts over de inhoud van opbrengstgericht leiderschap, de toezichtkaders en het werken aan processen. In enkele workshops vertellen scholen en besturen uit het project Opbrengstgericht leiderschap over hun ervaringen. Deelnemers doen informatie en inspiratie op, ook in hun onderlinge ontmoetingen.

In de plenaire zaal vormen waslijntjes ondertussen een extra rode draad. Onder het motto ‘durf te vragen’ (zie ook www.durftevragen.nl) wordt iedereen uitgenodigd haar of zijn vraag te stellen en kennis te delen. De waslijntjes hangen aan het eind van de dag vol met heel verschillende vragen, en antwoorden. Deelnemers zien direct hoe de sociale overwaarde van meedenkende anderen binnen een paar minuten veel tips en onverwachte mogelijkheden oplevert.

Een geslaagde dag met veel inspiratie voor meer opbrengstgericht leiderschap!

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 20 januari 2015

Nieuwscategorieën