Conferentie Taal en Ouderbetrokkenheid

Op 10 november vindt de conferentie Taal en Ouderbetrokkenheid plaats. Ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen kunnen hun kind thuis effectiever begeleiden. Een grote groep ouders die slecht Nederlands spreekt slaagt hier echter niet in. Terwijl het juist hun kinderen zijn die extra steun nodig hebben. Een succesvolle manier om de noodzakelijke driehoek ouder-kind-school te verstevigen, zijn de trajecten Taal en Ouderbetrokkenheid.

Deze trajecten, laagdrempelig aangeboden op school, combineren Nederlandse les en schoolgebonden activiteiten. Tijdens deze conferentie krijgt u inzicht in verschillende good practices van trajecten Taal en Ouderbetrokkenheid in VVE, basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en krijgt u van taalaanbieders, scholen en gemeenten antwoord op vragen over werving, organisatie, methoden, financiën en opbrengsten.

Meer info en aanmelden
De conferentie is bedoeld voor schoolbestuurders en directeuren VVE en gemeenteambtenaren onderwijs/integratie/participatie en vindt plaats op 10 november bij Vergader- en cursuscentrum Domstad (nabij Utrecht CS). Deelname is kosteloos.

Meer informatie >>

Direct aanmelden >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën