Conferentie Tijd voor krimp

Dit najaar organiseert het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad een tweetal conferenties met als thema ‘Krimp op bedrijfsmatige manier bekeken’. In de conferenties, die op 25 september in Eindhoven en op 4 oktober in Assen plaatsvinden, ligt de nadruk op het op een verstandige, bedrijfsmatige manier omgaan met krimp. Omgaan met krimp betekent in de visie van de PO-Raad dat men bij het kiezen van reacties op krimp het behoud of mogelijk zelfs de versterking van onderwijskwaliteit centraal stelt en voor een beleidsrijke ombuiging van de middeleninzet gaat. 
Naar aanmeldformulier >>

Het programma ziet er als volgt uit: Lezing door de heer Mark Frequin: DG Ministerie van Binnenlandse Zaken (Wonen, Wijken en Integratie) met als thema: ‘Vooruitzien en aanpassing van de bedrijfsvoering’. Een goede omgang met krimp vraagt veel van de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen. Vooruitzien is bij dit alles een noodzaak, omdat anders allerlei maatregelen te laat komen. Een doordacht meerjarig financieel beleid, een heldere visie op formatie en kostenflexibiliteit, kennis van juridische mogelijkheden en onmogelijkheden en het kunnen aangaan van samenwerkingen die onderwijskundig en/of zakelijk hout snijden; dit zijn belangrijke elementen van een goede bedrijfsvoering.

De lezing wordt gevolgd door een workshopcarroussel met de volgende thema’s:

  1. Formatie en onderwijskwaliteit: stilstaan bij de relatie tussen formatiekeuzes en hun betekenis voor onderwijskwaliteit
  2. Formatieplan, functiebouwwerk, DGO en ontslagbeleid: zorgvuldig werkgeverschap bij krimp
  3. Samenwerkingsmogelijkheden voor kleinere onderwijsinstellingen en de invloed van samenwerking op Personeel & Financiën
  4. Beleid maken betreffende het stichten of opheffen van scholen
  5. Het nemen of hervinden van regie. Regie moet maken dat men alleen of samen met anderen toekomstscenarios (10 jaars horizon) tracht te doorgronden en tijdig invloed gaat uitoefenen op de mogelijkheden om hier – waar nodig in samenwerking met anderen - als organisatie op te reageren.
  6. Zicht op financieel management: een diagnose in 8 stappen

De conferentie wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin de praktijk in beeld wordt gebracht: de ervaringen van een aantal bestuurders met krimp en de wijze waarop hun instellingen op krimp reageren of anticiperen wordt aan de hand van verschillende stellingen met de zaal besproken.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De conferenties starten om 10.00 uur en eindigen om 15.00 uur. Met uw voorkeuren wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 27 juni 2012

Nieuwscategorieën