Conferenties Verder met Vroegschoolse Educatie

In november 2010, februari 2011 en maart 2011 vinden drie regionale conferenties plaats om u te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Vroegschoolse educatie. Hierbij gaat het o.a. om de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie, de relatie van VVE met opbrengstgericht werken, het maken van resultaatafspraken tussen gemeenten en schoolbesturen en het nieuwe toezichtkader VVE van de Inspectie.

Focus op Vroegschool
De regionale conferenties worden georganiseerd door het ondersteuningstraject ‘focus op vroegschool’. De ondersteuning is bedoeld voor schoolbesturen en basisscholen die vroegschoolse educatie een stevige plek willen geven in het onderwijsaanbod. U kunt zich aanmelden via de website www.focusvroegschool.nl

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën