Congres harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Vanaf 1 augustus 2010 treedt de wet OKE in werking. Vanaf die datum komt er een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie. Dat betekent meer kwaliteit voor peuterspeelzalen, meer aanbod van voorschoolse educatie en betere doorlopende leerlijnen naar de vroegschoolse educatie op de basisschool.

Op veel plaatsen in het land zijn, vooruitlopend op de nieuwe wet, al initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan tussen peuterspeelzalen en kinderopvang.

Om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat al die peuters die het nodig hebben een goed programma krijgen aangeboden is het belangrijk dat gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvang organisaties en basisonderwijs daar gezamenlijk de schouders onder zetten.

Tijdens het congres zullen informatie over wetgeving, goede voorbeelden uit het hele land, lezingen, debat met wetenschappers en bestuurders, presentatie onderzoeken, interessante workshops en discussies aan bod komen. U kunt zich aanmelden via www.cs-vng.nl.

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 oktober 2016

Nieuwscategorieën