Congres PO: Zuurstof geven aan het onderwijs

Een heel podium vol met kinderen met muzikaal talent trapten het congres ‘Kennis voor morgen’ af. Trots stonden de kinderen uit Eerbeek op het podium met trompetten en bugels die glommen door het weerkaatsende licht in de zaal. Onder leiding van een dirigent en begeleidende band, brachten zij een paar nummers ten gehore om alle aanwezigen van het congres even flink op te warmen. Koningin Máxima wees om de beurt kinderen aan die vervolgens heel hard op hun blaasinstrument mochten blazen en even een moment in de volle aandacht stonden.

Hare Majesteit Koningin Máxima

Na de muzikale opwarming betrad koningin Máxima het podium. In haar toespraak benadrukte ze het belang van goed muziekonderwijs, omdat dit bijdraagt aan de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Eerder gaf de voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, ook al aan dat het stimuleren van creativiteit in het onderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Want zo zegt zij, de toekomst vraagt om creatieve en flexibele geesten. En dat is nou net de waar het congres ‘Kennis voor morgen’ over gaat. Want hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen?

Leerlingen maken muziek op het congres PO-Raad 2015

Leerlingen van Kiemm maken muziek op het congres van de PO-Raad. Fotografie: Jet van Gaal
 

Informatiemarkt

Professor Frits van Oostrom keek naar het toekomst van het primaire onderwijs vanuit de bril van de geschiedenis. Geschiedenis als leerstof op scholen wel te verstaan en de presentatie daarvan. Hij stelt: ,,De enige geschiedenis die werkelijk zin heeft, is levende geschiedenis.'' Na zijn toespraak, bezochten de bezoekers van het congres in de Sidneyzaal de informatiemarkt. Hier konden ze niet alleen informatie verzamelen, maar ook visitekaartjes uitwisselen, voordat ze met de inhoudelijke masterclasses en workshops begonnen.

Koningin Máxima is aanwezig op het PO-Raad congres 2015

Koningin Máxima is aanwezig bij het congres van de PO-Raad en houdt een lezing over het belang van muziekonderwijs. Fotografie: Jet van Gaal

Workshops en masterclasses

Een doel van het congres was om kennis in de breedste zin van het woord, van buiten naar binnen te halen. Daarom gaven experts en professionals uit verschillende sectoren vanuit hun expertise in workshops en masterclasses hun visie op het onderwijs van de toekomst. Uiteenlopende onderwerpen werden in verschillende sessies behandeld. Van toekomstige bestuurlijke verhoudingen tot professioneel risico- en crisismanagement. Als de aanwezigen van het congres nog niet doordrongen waren van veranderingen die gaan plaatsvinden in het onderwijs in de toekomst, dan werden ze even goed met de neus op de feiten gedrukt door de afsluitende presentatie van trendverkenner Jan-Henk Bouman.

Een leven lang leren

De trendverkenner vertelde: ,,In 2030 gaan de leerlingen die nu op de basisschool zitten de arbeidsmarkt op. Er ligt een taak voor het onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op de flexibele arbeidsmarkt. Binnenkort kun je delen van opleidingen volgen, zonder de hele opleiding af te ronden. Dat is de nieuwe manier van opleiden. Een leven lang leren. De taak is aan jullie om kinderen nieuwsgierig en creatief te houden. Geef elke leerling een passende jas en geef voldoende zuurstof aan het onderwijs.''

Illustratie Visuele notulen bij congres PO-Raad 2015

Illustratie: Visuele notulen

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 16 juni 2015

Nieuwscategorieën