Curriculumspiegel 2015: 'Meer behoefte aan maatwerk'

Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO constateert in haar Curriculumspiegel 2015 een grote behoefte aan meer en beter maatwerk. Ook heeft het onderwijs meer samenhang nodig in leerlijnen en tussen vakken, en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Investeringen in de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders op curriculumgebied zijn onmisbaar voor kwaliteitsverbetering, zo is te lezen in het SLO-rapport dat deze week is verschenen.


De Curriculumspiegel is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorkijkjes naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Er komen vragen aan bod als: hoe krijgt het curriculum vorm in de dagelijkse praktijk van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs? Past dat bij wat we met zijn allen willen? En zo niet, wat kunnen we daaraan doen? Het rapport houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren.

U kunt het rapport bestellen of downloaden via de website van SLO.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 22 april 2015

Nieuwscategorieën