Cursus Kennis van Sociale zekerheid in het primair onderwijs

De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging en erg complex. Als HRM-er in het primair onderwijs heeft u vaak te maken met deze ingewikkelde sociale zekerheidsmaterie op wettelijk niveau, zoals de modernisering van de Ziektewet. Maar ook met de specifieke regels in de CAO-PO, het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (Bbwo) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (Bza).  

Vitale werknemers zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Een uitstekende kennis van sociale zekerheid en rechtspositie is onmisbaar voor goed personeelsbeleid van schoolbesturen. De PO-Raad biedt daarom in samenwerking met Loyalis, de cursus "Kennis van Sociale Zekerheid in het primair onderwijs" aan.

Meer informatie hierover vindt u in de uitgebreide folder

Data en locaties

  • 5 november 2013 Module Ziekte & Arbeidsongeschiktheid in Eindhoven
  • 12 november 2013 Module Ziekte & Arbeidsongeschiktheid in Rotterdam
  • 14 november 2013 Module Ontslag & WW in Eindhoven
  • 26 november 2013 Module Ontslag & WW in Rotterdam

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 7 oktober 2013

Nieuwscategorieën