Dagblad van het Noorden: ‘Schoolbesturen staan te trappelen om verruimde wetgeving rondom oprichting samenwerkingsscholen’

Noordelijke schoolbesturen zien in samenwerkingsscholen een oplossing voor de dalende leerlingaantallen. Zij juichen daarom het wetsvoorstel voor verruimde wet- en regelgeving rondom de oprichting van dit soort scholen van harte toe, aldus het Dagblad van het Noorden op 30 april.

Op dit moment is het te ingewikkeld voor schoolbesturen om via de formele weg een samenwerkingsschool  een – school waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven – op te richten. Zij kiezen er daarom voor om een informele samenwerkingsschool op te richten. Hiervan zijn er al 16 in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de volgende staan al op de planning, aldus het Dagblad van het Noorden.

De noordelijke schoolbesturen staan daarom te trappelen om verruimde wetgeving rondom het stichten van een samenwerkingsschool, zoals staatssecretaris Dekker (Onderwijs) voornemens is. Het advies van de Onderwijsraad om het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken te heroverwegen stuit dan ook op weerstand bij de schoolbesturen.

De PO-Raad gaf eerder al aan groot voorstander te zijn van het wetsvoorstel voor verruimde wet- en regelgeving omtrent het oprichten van samenwerkingsscholen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën