De ECPO vraagt om deelname aan evaluatieonderzoek

De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs heeft een aantal onderzoeksinstituten opdracht gegeven om de stand van zaken in het onderwijsveld ten aanzien van de voorbereiding op Passend onderwijs in beeld te brengen (een '0-meting') en de verwachtingen van betrokkenen te inventariseren. In bijgevoegde brief doet de ECPO een beroep op u om deel te nemen aan het onderzoek waarvoor u benaderd wordt. De PO-Raad vindt een goede nulmeting van groot belang. Op deze manier ontstaat een goed beeld van de voorbereiding en zullen knelpunten duidelijk naar voren komen.

In de brief wordt aangegeven:

  • waarom de evaluatie uitgevoerd wordt,
  • welke verzoeken om medewerking u kunt verwachten,
  • hoe de ECPO met de onderzoekers afstemt om de belasting van u te beperken,
  • welk onderzoek in opdracht van de ECPO uitgezet wordt,
  • wat u terug ziet van het onderzoek waar u aan deelnam, en
  • waar u informatie kunt vinden of vragen kunt stellen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 februari 2013

Nieuwscategorieën