De Onderwijspoort - Vijf jaar na Dijsselbloem

De PO-Raad, VO-raad en Algemene Vereniging Schoolleiders nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en andere geïnteresseerden van harte uit om donderdag 13 november aanwezig te zijn bij De Onderwijspoort. Thema is 'Vijf jaar na Dijsselbloem'. De aanwezigen kunnen die middag hierover met elkaar in debat te gaan.

Over het thema

Vijf jaar geleden kwam de commissie-Dijsselbloem met stevige kritiek op het onderwijsbeleid en een groot aantal aanbevelingen voor verbeteringen. Begin oktober presenteerde de Onderwijsraad een kritisch rapport waaruit blijkt dat de rolverdeling tussen politiek en onderwijsveld niet wezenlijk is veranderd. De politiek bemoeit zich te veel op detailniveau met het onderwijs en krijgt het advies krachtiger te kiezen op hoofdlijnen. Ook wordt het onderwijsveld te weinig gehoord door de politiek en moet de politiek  actief op zoek gaan naar (tegen)geluiden van schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen. Dit advies van de Onderwijsraad, ‘Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem’, staat centraal in het debat tussen het onderwijsveld en de Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66), Roelof Bisschop (SGP), Karin Straus (VVD), Michel Rog (CDA) en Tanja Jadnanansing (PvdA).

Over De Onderwijspoort

De Onderwijspoort is een initiatief van AVS, VO-raad en PO-Raad. Hier gaan politici, beleids- en opiniemakers met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in een politieke setting in Nieuwspoort in debat. In De Onderwijspoort wordt een langetermijnthema dat zowel primair als voortgezet onderwijs raakt, uitgelicht. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het publiek. Debatleider is voormalig Kamerlid Boris van der Ham Boris van der Ham.

Aanmelden

Het debat ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ is voor iedereen vrij toegankelijk. Inloop is vanaf 16.00 uur, start debat om 16.30 uur. Na afloop is er een hapje en een drankje. Aanmelden is gewenst en kunt u doen via de website van De Onderwijspoort.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Snel, hoofd communicatie AVS. E-mail: t.snel@avs.nl. Telefoon: 06-12946413

Laatst gewijzigd: 
donderdag 16 oktober 2014

Nieuwscategorieën