De personele gevolgen van krimp

Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze krimp heeft gevolgen voor de bekostiging en de organisatie van het onderwijs en daarmee voor de inzet van het personeel. Om deze gevolgen in kaart te brengen, heeft de Themagroep Onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) op 2 november 2010 een expertmeeting van ervaringsdeskundigen georganiseerd. Leden van de themagroep onderwijs, vertegenwoordigers van sociale partners, schoolbestuurders en experts in het onderwijsveld hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de personele gevolgen van de krimp en de daaruit voortvloeiende knelpunten. De belangrijkste conclusies vindt u in dit verslag.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën