De PO-Raad zoekt een vertegenwoordiger voor de testgroep nieuwe FUWA-database

In het Primair onderwijs komt steeds meer functiedifferentiatie voor. Schoolbesturen maken steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om functies en functie-inhouden zo vorm te geven dat deze passen bij de eigen schoolorganisatie. De invoering van de functiemix heeft dit proces versneld. De rol van de voorbeeldfuncties wordt kleiner, de rol van de P&O-ers met kennis van het functiewaarderingssysteem wordt groter.

In onze sector wordt Fuwasys PO gebruikt bij beschrijving en waardering van functies, dat is vastgelegd in de cao. De PO-Raad is sinds 2011 eigenaar van dit systeem. Samen met de andere Raden, Leeuwendaal en de Rheigroup werkt de PO-Raad nu aan een moderne versie van de database voor dit functiewaarderingssysteem. Deze nieuwe versie is up-to-date, gebruikersvriendelijk en altijd overal bereikbaar want webbased. Overigens blijft de content ongewijzigd.

De nieuwe webbased versie kan ondersteunend zijn aan het moderne personeelsbeleid waarbinnen bijvoorbeeld aandacht is voor loopbaanpaden.

De PO-Raad zoekt een projectlid dat goed bekend is met het onderwerp functiewaardering en het interessant vindt om mee te werken aan de ontwikkeling van de webbased versie. Je hoeft niet gecertificeerd te zijn! We zoeken iemand die positief kritisch is, nieuwsgierig, slagvaardig en in staat om feedback te geven.

Taken van de gebruikersgroep

  • Mede bepalen van de functionele specificaties van de webapplicatie. Vooral meedenken hoe we het systeem gebruikersvriendelijk kunnen maken.

Actieve bijdrage in 3 sessies:

  • kick-off en evaluatie prototype (wordt nu ontwikkeld)
  • testen bewerkte editie van de webapplicatie
  • acceptatietest voor de definitieve versie
  • Desgevraagd incidenteel meewerken aan acceptatie van deze webbased FUWA-PO (bijvoorbeeld door het geven van een interview of aanwezig zijn tijdens het PO-congres). Dit moet natuurlijk te combineren zijn met je gewone werk.

Praktische informatie over de gebruikersgroep

De gebruikersgroep gaat bestaan uit 8 mensen, 2 PO-ers, 2 VO-ers, 2 MBO-ers en 2 HBO-ers. Ruud van Lakwijk en Ankie Knijnenburg zullen de sessies leiden.

We willen elkaar drie keer ontmoeten in sessies van een dagdeel (bij voorkeur ‘s middags), waarschijnlijk in Woerden (gratis parkeren en dichtbij het station). De eerste sessie staat gepland voor de derde week van oktober. De tweede sessie wordt gehouden in de derde week van november en de derde sessie in de tweede week van december.

Meedoen?

Wil je meer informatie over de projectgroep, dan kun je per e-mail contact opnemen met Pien Verwilligen onder vermelding van 'projectgroep FUWA' of bellen naar 030-3100933. U kunt ook contact opnemen met Ankie Knijnenburg, Leeuwendaal, 06-12928576.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 9 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën