De PO-Raad zoekt leden voor een nieuw netwerk Financiën

De PO-Raad start binnenkort met een nieuw netwerk Financiën. Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de financiën in het primair onderwijs.

De agenda van het netwerk betreft het brede gebied van financiën, vooral op bestuurlijk-strategisch niveau. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in het kader van goed bestuur aan de orde zullen komen:

  • Hoe kunnen we de kwaliteit van het financieel management verbeteren?
  • Hoe gaan we om met de verantwoording van rechtmatigheid en doelmatigheid van de middeleninzet (overhead, vermogenspositie, verantwoording, etc.), op zo'n manier dat de sector in z'n geheel versterkt wordt?
  • Wat is onze inzet bij een vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel primair onderwijs?
  • Welke voorwaarden zijn noodzakelijk bij doordecentralisatie van de huisvesting?

Het netwerk vergadert 2 tot 3 keer per jaar in Utrecht, in aanwezigheid van de portefeuillehouder binnen het bestuur van de PO-Raad. Daarnaast kan aan de leden van het netwerk via digitale raadpleging om input of advies gevraagd worden.

De PO-Raad zou graag zien dat het netwerk dezelfde diversiteit kent die het PO-veld kenmerkt. De leden van het netwerk hebben affiniteit met het thema financiën en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. Bestuurders en algemeen directeuren met werkgeversbevoegdheden worden gevraagd te reageren op deze oproep.

U kunt uw interesse voor het lidmaatschap van het netwerk kenbaar maken door voor 21 mei a.s. een e-mail te sturen aan Reiner Goedhart.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 april 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën