De Volkskrant: Scholen hebben positieve ervaringen met Passend onderwijs

Scholen die nu al Passend onderwijs bieden, hebben daarmee positieve ervaringen. Dat schrijft de Volkskrant vandaag in twee uitgebreide artikelen.

De pioniers zijn blij dat ze door de financiële vrijheid die ze kregen zorgleerlingen sneller en beter kunnen helpen, meldt het dagblad. Het geld dat ze voor Passend onderwijs krijgen, kunnen ze naar eigen inzicht besteden aan bijvoorbeeld remedial teaching of een klassenassistent. Daardoor kunnen zij leerlingen meer op hen afgestemd onderwijs en zorg geven.

De PO-Raad herkent de positieve ervaringen. Die onderstrepen het vertrouwen dat de PO-Raad heeft in een succesvolle start met Passend onderwijs voor alle leerlingen per 1 augustus van dit jaar en in de schoolteams die Passend onderwijs geven. Ook uit de voortgangsrapportage Passend onderwijs, die eind juni naar de Tweede Kamer werd gestuurd, bleek dat betrokken partijen daarin vertrouwen hebben.

Scholen en hun besturen hebben naar dat moment toe hard gewerkt en zullen dat blijven doen zodat Passend onderwijs na de start inhoudelijk goed kan worden doorontwikkeld. De PO-Raad ondersteunt haar leden daarbij. Schoolbesturen met vragen over Passend onderwijs, kunnen die stellen aan de Helpdesk van de PO-Raad of meer lezen in het dossier Passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 16 juli 2014

Nieuwscategorieën