De vrije woensdagmiddag?

De PO-Raad is deze week door verschillende media gevraagd naar haar mening over het afschaffen van de vrije woensdagmiddag. Wij vinden het belangrijk dat scholen hun eigen keuze kunnen maken, die aansluit bij de wensen van de kinderen en de ouders. Verder kijken wij uit naar nader onderzoek over de voor- en nadelen van de verschillende modellen voor de kinderen.

Voorzitter Kete Kervezee werd dinsdag 7 september geïnterviewd door de Wereldomroep over de nieuwe schooltijden en op woensdagochtend besteedde enkele dagbladen aandacht aan het onderwerp. De aanleiding hiervoor was het bericht dat volgend schooljaar zo’n vijfhonderd basisscholen overstappen op een model met vijf gelijke schooldagen.

De projectgroep Andere Tijden stimuleert de discussie rond nieuwe modellen voor de school- en opvangtijden. Op dit moment zijn er drie modellen voor andere tijden in omloop. Naast het model met vijf gelijke dagen, zijn dat het bioritme-model met een extra lange middagpauze en het 7-tot-7-model, waarbij het onderwijs is geïntegreerd met opvang, sport en ontspanning. De scholen in Nederland zijn vrij om hun schooltijden zelf vast te stellen in overleg met de ouders. Daarbij staat natuurlijk het belang van de leerlingen voorop.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën