De Week van Kinderen Veilig van start

De Week van Kinderen Veilig is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Met deze week vraagt de Taskforce aandacht voor deze grote maatschappelijke problemen. De Week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen en terug te dringen met hulp en inzet van iedereen.

Internationale Dag van de Rechten van het kind

Op 20 november wordt jaarlijks de internationale Dag van de Rechten van het kind gevierd. De Taskforce heeft besloten om de week rondom die dag te organiseren, namelijk van 18 t/m 23 november. 

Activiteiten

Aan de Week van Kinderen Veilig nemen een groot aantal organisaties deel. Zij organiseren door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik. Ook de PO-Raad ondersteunt dit initiatief.

Voorkomen en aanpakken

Jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Het lukt nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.

Door gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zet ook het onderwijs zich in om hulp voor slachtoffers  te organiseren en verdere problemen te voorkomen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 18 november 2013

Nieuwscategorieën