Debat onderwijsbegroting: Geen draagvlak voor nieuwe plannen primair onderwijs

Aan de Onderwijsbegroting voor de komende jaren wordt niet verder getornd. Na de eerste dag van het debat over de begroting in de Tweede Kamer lijken zich geen meerderheden voor nieuwe plannen met het primair onderwijs af te tekenen. Het onlangs gesloten Begrotingsakkoord heeft de deur voor verdere onderhandelingen gesloten.

Tijdens het debat bleek onder meer het idee van de SP om Passend onderwijs later dan gepland in te voeren of gefaseerd (ook een idee van D66) geen draagvlak te hebben. Het CDA haalde bakzeil bij zijn voorstel de kleutertoets niet langer te ‘verplichten’ en uit het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs te schrappen. 

De Kamer had daarnaast oog voor de financiële problemen die het primair onderwijs parten spelen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk citeerde uit berekeningen van de PO-Raad waaruit blijkt dat het primair onderwijs de afgelopen jaren te maken had met zo'n 500 miljoen euro aan stille bezuinigingen. De partijen toonden zich tevreden dat er met het sluiten van het Begrotingsakkoord extra geld beschikbaar komt.

Professionalisering en toetsing

In het debat was verder veel aandacht voor de professionalisering voor leraren. VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg pleitte ervoor dat naast leraren ook schoolbesturen zeggenschap krijgen over het lerarenregister. Daarin wordt geregistreerd hoe leraren werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid en expertise. 

Ook toetsing was een terugkerend onderwerp in het debat, maar ook daarover werden geen nieuwe afspraken gemaakt. De partijen herhaalden enkel hun standpunten over dit onderwerp. Zo zijn VVD en PvdA voorstander van de kleutertoets. D66 vindt dat toetsen te veel een kwaliteitsnorm zijn geworden en alleen moeten worden gebruikt om te meten wat een kind nodig heeft.

Het debat gaat vandaag, op 31 oktober, verder. De minister en staatssecretaris van Onderwijs komen dan ook aan het woord. De Tweede Kamer stemt volgende week nog over moties die vandaag worden ingediend.

Wilt u het debat live volgen? Kijk dan op de website van de Tweede Kamer. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 31 oktober 2013

Nieuwscategorieën