Debatteren over de toekomst van de leraar

Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam op woensdag 10 december deel aan het VSNU-café over de 'De nieuwe leraar in 2025', een debat georganiseerd door de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Ze debatteerde onder meer met leraren, Kamerleden en Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, over het professionaliseren van leraren. Centraal stonden de vragen welke leraren er nodig zijn en waar we heen willen met de lerarenopleidingen.

Tijdens het debat gaf Walvisch aan dat onderwijs in het primair onderwijs in teams wordt gegeven. Ze pleitte voor meer diversiteit in die teams. Leraren zijn nu allemaal op dezelfde manier opgeleid. De PO-Raad is een voorstander van meer leraren met een academische achtergrond voor de klas, als aanvulling op een team. Dat is nodig omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het onderwijs en de leraren.

Universitair opgeleide leraren brengen kennis van de wetenschappelijke wereld met zich mee. Ze zijn gewend om te werken met nieuwe wetenschappelijke inzichten en hebben analytische vaardigheden ontwikkeld die ze kunnen inzetten bij de analyse en beoordeling van de onderwijsresultaten. Deze kwaliteiten zijn een goede aanvulling voor het onderwijs van de toekomst

Ruimte en vertrouwen

Ten Dam van de Onderwijsraad stelde in het debat dat er te weinig visie is op wat leerlingen zouden moeten leren. Ook is er te weinig ruimte voor scholen om kwaliteit te kunnen leveren en te weinig ruimte voor talentontwikkeling.

Kamerleden Michel Rog (CDA), Pieter Duisenberg  (VVD) en Paul van Meenen (D66) zeiden dat leraren de ruimte en het vertrouwen moeten krijgen om zich te ontwikkelen voor de toekomst. Rog pleitte voor voldoende ruimte en zeggenschap voor leraren om hun eigen vak te ontwikkelen.  Duisenberg vindt dat alleen academici les mogen geven in het bovenbouw van het vwo.

De leraar van het jaar in het primair onderwijs benadrukte aan dat het afronden van een pabo niet het einde is, maar het begin van het leren als leraar.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Nieuwscategorieën