Deelname onderzoeksproject ‘Hogere leeropbrengsten door versterken van bestuurlijk handelen’

De drie Landelijke Pedagogische Centra (APS, CPS en KPC Groep) gaan gezamenlijk met besturen kennis ontwikkelen over hoe bestuurlijk en onderwijskundig handelen hun onderwijsopbrengsten kunnen versterken om zo hun school/scholen te verbeteren. OCW heeft hiervoor R&D-gelden beschikbaar gesteld. Het initiatief past uitstekend binnen de kaders van de code Goed bestuur PO, en de PO-Raad ondersteunt dit onderzoek dan ook.

Het gaat in het onderzoeksproject om de vraag: Welke vormen van bestuurlijk handelen kunnen besturen inzetten om een opbrengstgerichte cultuur in scholen te stimuleren dan wel te versterken? De doelstelling van het project is daarom: Kennis en instrumenten ontwikkelen die besturen in staat stellen sturing te geven aan de opbrengstgerichte cultuur in de school ten einde het opbrengstgericht werken te verbeteren.

Pilotbesturen gezocht
De LPC geven u de gelegenheid geven om in de periode mei 2011 – december 2012 als pilotbestuur deel te nemen aan het onderzoekproject ‘Hogere leeropbrengsten door versterken van bestuurlijk handelen’. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie of voor deelname aan dit onderzoeksproject, kunt u contact opnemen met Marlou Beke (CPS), tel: 06-55 82 40 96, e-mail: m.beke@cps.nl, of lees dit document.

Gerelateerd:

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën