Deelnemers gezocht voor pilot rapportagetaal

Rapportages maken, is schoolbesturen niet vreemd. Toch komt het regelmatig voor dat verschillende personen en instanties begrippen in die verslagen net even iets anders interpreteren waardoor verwarring en onduidelijkheid ontstaat. Besturen en hun administrateurs in het primair onderwijs worden daarom uitgenodigd de methode SBR/XBRL te testen waarmee gegevensdefinities en rapportagestructuren in het onderwijs eenduidig worden gemaakt. De PO-Raad ondersteunt deze oproep.

Doel van de methode is ervoor te zorgen dat iedereen die te maken heeft met rapportages uiteindelijk één taal spreek. Dat maakt het mogelijk om beter en sneller gegevens uit te wisselen. Veel bedrijven en organisaties werken al met dit systeem. Steeds vaker zijn zij zelfs verplicht ervan gebruik te maken.

Voor gebruik in het onderwijs is een speciale OCW-taxonomie ontwikkeld. Ruim twintig instellingen in het hoger onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, testen deze taxonomie al. Het primair onderwijs heeft nu ook de kans de methode uit te proberen.  

Zo moet duidelijk worden of de taxonomie goed past bij de in gebruik zijnde begrippen en het rekeningschema. Ook moet duidelijk worden of het administratiepakket XBRL aan kan en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Meedoen aan de pilot kost deelnemers weinig extra tijd. Ook is het niet nodig om te investeren in technische aanpassingen. Aan de deelnemers wordt alle ondersteuning geboden.

Aanmelden kan:

(a) rechtstreeks bij OCW/DUO per mail via  h.pirovano@minocw.nl  of telefonisch via 070-4122815

(b) bij projectleider Henk Gingnagel, per mail via henk.gingnagel@capgemini.com  of telefonisch via 06-29526602

Ook voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Gingnagel. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 25 april 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën