Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010

De regeling is getekend door de minister en daarmee zijn de bedragen voor 09-10 nu definitief vastgesteld. Maar wel met een belangrijke kanttekening:

Het kabinet heeft besloten in de voorjaarsnota dat de uitkomsten van het referentiemodel niet gevolgd gaan worden en dat de absolute nullijn wordt gevolgd voor de sector overheid incl. het onderwijs. Zie daarover het eerdere bericht van 2 juni jl. op deze website.

De aanpassing van de indexering in verband met premiemutaties, die geraamd wordt op ongeveer 0,3% blijven nu ook achterwege. De premiemutaties waar het hier om gaat zijn relatief gering in omvang, maar de premie voor de pensioenen is ook in de marktsector behoorlijk in beweging geweest. Voor de overheidssector (bij het ABP) was er sprake van een stevige verhoging per 1 juli 2009 en de aankondiging van een nog verdergaande verhoging per 1 januari 2010. Dat laatste bleek echter niet nodig, integendeel, de verhoging van 1 juli 2009 kon voor een belangrijk deel ongedaan worden gemaakt.

De Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010 van 5 juni 2010 kan hier gedownload worden. Ook is weer een Excelbestand gemaakt waarin alle bedragen per schoolsoort zijn opgenomen:

Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010 >>

Bedragen LS PO mei 2010>>

Bedragen LS PO 09-10 (stand juni 2010) >>

 

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met Reinier Goedhart.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën