Definitieve regeling personele bekostiging PO 2010-2011

De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2010-2011 is getekend door de minister en beschikbaar. In verband met de ontwikkeling van de werkgeverslasten in de markt heeft het kabinet voor het jaar 2011 voor de overheidssectoren besloten tot een bijdrage van 0,58% op jaarbasis.

Aangezien OCW uitgaat van betaalritme betekent dit dat ten opzichte van de eerdere vaststelling de bedragen voor het schooljaar 2010–2011 met circa 0,38% ( 0,58 * 0,65) zijn verhoogd.

In de definitief vastgestelde prijzen voor het schooljaar 2009–2010 zit echter een eenmalige extra verhoging, in verband met de extra afspraken over de aanpassingen van de salaristabellen per 1 januari 2009 (intensivering Actieplan Leerkracht). Na correctie voor dit effect komt de aanpassing ten opzichte van de definitief vastgestelde prijzen 2009–2010 per 1 augustus 2010 voor het onderwijzend personeel op 0,268%. Voor het onderwijsondersteunend personeel komt deze aanpassing op –0,205%. Voor de directie is het aanpassingspercentage –0,179%.

De bedragen voor 2011-2012, vastgesteld d.d. 26 maart 2011, zullen door de verhoging van de GPL van 0,58% ook nog aangepast worden. Ook zal de GPL 2011-2012 nog worden opgehoogd in verband met te bekostiging van de functiemix/ inkorting salarisschalen, die nog maar tot en met december 2011 in de GPL is verdisconteerd.

Zie ook:
Regeling personele bekostiging PO 2011-2012 >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën