Dekker houdt speciale controle gewichtenmiddelen

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigt een speciale controle aan van de toekenning van gewichten aan leerlingen en de verwerking van deze gegevens in BRON. Schoolbesturen die scholen met veel gewichtenleerlingen hebben, worden hiervoor actief benaderd. De schoolbesturen waarmee geen contact wordt gezocht, kunnen zich ook opgeven voor de controle wanneer zij een school besturen die gewichtenmiddelen ontvangt. Dit schreef Dekker onlangs in een brief aan alle schoolbesturen in het primair onderwijs.

De controle door Dekker moet er direct voor zorgen dat fouten bij het toekennen van gewichten worden hersteld en dat in het vervolg minder fouten worden gemaakt. Voorheen gebeurde controle van de gewichtenadministratie steekproefsgewijs door de Inspectie van het Onderwijs. Uit die steekproef bleek dat de foutmarge bij het toekennen van gewichten aan leerlingen groot is (27%). Als de Inspectie constateerde dat een schoolbestuur iets niet goed had gedaan, vorderde het Rijk dat geld onmiddellijk terug. Bij de speciale controle krijgen besturen eerst de kans om hun fouten te herstellen.

De PO-Raad vindt dat de huidige gewichtenregeling onnodig ingewikkeld is en zorgt voor te veel administratieve lasten. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Tegelijkertijd moeten onjuistheden in de aanvraag van gewichtenmiddelen worden voorkomen, het betreft immers publiek geld. De PO-raad dringt daarom al een tijd aan op aanpassing van de regeling.

Nieuwe regeling

Staatsecretaris Dekker heeft toegezegd dat de regeling voor de toekenning van achterstandsmiddelen in de toekomst wordt aangepast. De PO-Raad is hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naar verwachting zal in schooljaar 2015/2016 een nieuwe regeling gelden.

Heeft u nog specifieke vragen over de controle van de gewichtenmiddelen door OCW? Hier vindt u een lijst met vragen en antwoorden. U kunt ook contact opnemen met de PO-Raad.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 5 december 2013

Nieuwscategorieën