Dekker legt regels overgang po-vo uit

In een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) diverse regels rondom de overgang van basis naar voortgezet onderwijs nog eens extra toegelicht. In de brief gaat Dekker onder meer in op hoe scholen moeten omgaan met dubbele schooladviezen (havo-vwo) en wanneer zij het schooladvies moeten heroverwegen.

De brief is een uitvloeisel van een motie van de PvdA waarin de staatssecretaris werd verzocht duidelijk naar ouders en scholen te communiceren over de nieuwe regels die gemoeid zijn met de overgang po-vo. Sinds dit jaar is het schooladvies leidend bij het bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling uit groep 8 gaat.

De nieuwe regels worden ook uitgebreid uitgelegd op de website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl, een gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 maart 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën