Dekker mag eindtoetsgegevens openbaar maken

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) mag de eindtoetsgegevens van scholen openbaar maken. Dat heeft de rechter op 4 september besloten. De PO-Raad is hierover teleurgesteld. In overleg met haar leden, beraadt ze zich op eventuele verdere stappen. 

De PO-Raad vreest dat scholen en hun besturen onevenredig worden benadeeld wanneer de huidige ‘ruwe’, gemiddelde eindtoetsgegevens worden gepubliceerd. Deze cijfers zijn namelijk niet vergelijkbaar omdat van school tot school verschilt welke leerlingen de toets maken.

Ranglijsten

Schoolbesturen zijn niet tegen transparantie maar zijn huiverig voor de ranglijsten die op basis van de cijfers kunnen worden gemaakt omdat deze een verkeerd beeld geven van de kwaliteit van de scholen. Ouders die een school kiezen voor hun kinderen, kunnen dan geen goed afgewogen keuze maken. Dat kunnen zij wel met de gegevens die vanaf half november in Vensters PO zullen staan, een systeem waarbij cijfers over scholen in één systeem worden verzameld.

De rechter vindt dat scholen niet onevenredig worden benadeeld. In het belang van de openbaarheid mogen de cijfers worden gepubliceerd, oordeelde hij. De rechter erkent dat de scores soms moeten worden genuanceerd maar dat moeten scholen zelf doen. Er zijn volgens hem genoeg mogelijkheden om de openbaar te maken gegevens in de juiste context te plaatsen. 

Wob

De discussie over de eindtoetsgegevens ontstond nadat RTL Nieuws de staatssecretaris in januari via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de eindtoetsgegevens had gevraagd. Toen de staatssecretaris daaraan gehoor wilde geven, verzetten schoolbesturen zich daartegen. Uiteindelijk stapten ruim 120 schoolbesturen in juli naar de rechter. Zij werden daarbij vertegenwoordigd door de advocaat van de PO-Raad. Daarnaast ging ook het schoolbestuur van Spaarnesant in beroep.

Hoger beroep

De uitspraak van de rechter hoeft nog geen einde te betekenen van de discussie. De schoolbesturen mogen nog in hoger beroep gaan. Zij moeten binnen een week beslissen of ze dat doen. De eindtoetsgegevens worden tot die tijd, of tot een rechter zich in een eventuele hoger beroep zaak uitspreekt, niet openbaar gemaakt.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 4 september 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën