Dekker wil eindtoetsgegevens openbaren; PO-Raad adviseert besturen in beroep te gaan

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) blijft bij zijn besluit om de gemiddelde eindtoetsscores van scholen openbaar te maken. De bezwaarschriften die schoolbesturen daartegen indienden, heeft hij ongegrond verklaard. De PO-Raad is het niet eens met die beslissing en de onderbouwing ervan. Ze raadt de schoolbesturen die bezwaar hebben aangetekend aan in beroep te gaan bij de rechtbank.

De PO-Raad heeft de betreffende besturen op 26 juni per e-mail hiertoe opgeroepen. Op die manier kan een onafhankelijke instantie uitspraak doen en beslissen of de ‘ruwe’ gegevens al dan niet publiek mogen worden gemaakt. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Centrale Eindtoets in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris zelf al laten doorschemeren dat ‘helemaal niet zo slecht’ te vinden.

Onevenredig benadeeld

Het geschil over de eindtoetsgegevens ontstond nadat RTL Nieuws in maart van dit jaar via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de informatie had gevraagd. Schoolbesturen maakten hiertegen bezwaar. Zij vrezen dat scholen onevenredig worden benadeeld wanneer de ‘ruwe’ gegevens worden geopenbaard. Dekker deelt die zienswijze niet.

Schoolbesturen die al eerder een bezwaarschift hebben ingediend en nu in beroep willen gaan, kunnen gebruik maken van de advocaat van de PO-Raad. De kosten daarvan komen voor rekening van de PO-Raad.

Vensters PO

Besturen en scholen binnen het primair onderwijs vinden het wel belangrijk om transparant te zijn over hun onderwijs. Daarom startte de PO-Raad samen met besturen en scholen een jaar geleden met het project Vensters POeen instrument waarmee scholen hun gegevens en resultaten verzamelen en openbaar maken. Dit najaar worden de eerste gegevens gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 28 juni 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën