Dekker wil medezeggenschap bij krimp versterken

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is niet van plan de laatste school in het dorp koste wat het kost open te houden. Wel wil hij ouders een stevigere stem geven bij het bepalen of een school die leidt onder krimp al dan niet moet sluiten of fuseren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief beoordeelt de bewindsman diverse opties die er zijn om de negatieve gevolgen van krimp te beperken. Een van de ideeën, waarvoor diverse instanties pleitten, is de laatste school binnen een straal van drie kilometer open te houden. Dekker ziet hier niets in omdat dit ‘geen recht doet aan de lokale vrijheid om met maatwerkoplossingen te komen’, schrijft hij. Ook gaat hij het niet makkelijker maken om een eenmaal gesloten school opnieuw te stichten. Eerder bleek al uit onderzoek dat het juridisch niet mogelijk is een coöperatie in plaats van een schoolbestuur de mogelijkheid te geven een school te beheren wanneer deze op omvallen staat.

Rechten Medezeggenschapsraad

Wel wil Dekker in de wet vastleggen dat de Medezeggenschapsraad (MR) altijd de achterban raadpleegt voordat deze advies geeft over fusie of opheffen van een school. Volgens de staatssecretaris betrekken de meeste schoolbesturen ouders en personeel tijdig bij dergelijke plannen, maar gebeurt dit niet altijd uit angst dat een school dan direct leegloopt. Hij tekent daarbij aan dat medezeggenschap geen medebestuur moet worden en dat schoolbesturen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van goed onderwijs blijven houden.

Dekker wil het MR’en daarnaast duidelijker maken hoe zij bij een schoolbestuur alternatieven kunnen aandragen voor fusie of sluiting. Hij kondigt aan dit samen met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en de sectorraden, waaronder de PO-Raad, uit te werken.

Tot slot wil de staatssecretaris het mogelijk maken dat een nevenvestiging van een school een andere richting mag hebben dan een hoofdvestiging. Dit maakt samenwerken en fusie van diverse scholen makkelijker.

Betrokkenheid ouders

De PO-Raad vindt het belangrijk dat er goede oplossingen worden gevonden voor krimp die voorkomen dat scholen willekeurig omvallen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs in krimpgebieden goed blijft. Hiermee houden alle leerlingen goed onderwijs en blijft er voor ouders iets te kiezen als het gaat om het vinden van een geschikte school voor hun kinderen. Ze vindt het vanzelfsprekend dat ouders en ook personeel tijdig goed worden geïnformeerd over, en worden betrokken bij plannen voor fusie of opheffen van een school. Juist het op tijd geven van openheid en informatie komt de kwaliteit van besluitvorming en het onderwijs ten goede. Ze onderschrijft dan ook het belang van medezeggenschap.

Ze vindt daarom dat álle betrokkenen moeten kunnen meepraten over het verduidelijken van de rechten van de MR. Op die manier kunnen alle partijen samen zorgen voor goed onderwijs en de beste oplossingen voor krimp. De PO-Raad bewaakt tegelijkertijd dat schoolbesturen, zoals Dekker in zijn brief aangeeft, kunnen blijven besturen en hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook kunnen waarmaken.

De PO-Raad vraagt al langer aandacht voor de krimpproblemen en pleit verder voor regionale oplossingen om de negatieve gevolgen van krimp, die in iedere regio verschillen, het hoofd te bieden. Ze vindt dat er daarvoor nu nog onvoldoende oplossingen zijn. Zo vormen de fusietoets en de 50-procentregel een belemmering voor scholen om samen te werken, terwijl juist dat erg noodzakelijk is. Ook kosten lege lokalen het onderwijs handenvol geld. Geld dat daarmee niet in de klas terechtkomt. De PO-Raad blijft graag in gesprek met alle betrokkenen om ook deze problemen op te lossen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën