Dekkingsgraad PO-Raad groeit

De PO-Raad vertegenwoordigt een steeds groter deel van de sector primair onderwijs. Het percentage besturen dat lid is van de PO-Raad groeit, het aantal leerlingen op een school die (via het bestuur) bij de PO-Raad is aangesloten, groeit ook. Eind februari vertegenwoordigden het aantal aangesloten besturen samen 92 procent van alle leerlingen in het primair onderwijs.

De groei tekent zich af over de hele linie: zogeheten eenpitters, kleine besturen en grote besturen. Besturen met meer dan 21 scholen zijn nu zelfs allemaal lid. Omdat het aantal leerlingen in Nederland daalt, en dus ook het aantal medewerkers, is het absolute aantal vertegenwoordigde medewerkers en leerlingen wel afgenomen.

De hoge aansluitingsgraad geldt voor de gehele sector: Alle denominaties en alle regio’s zijn goed vertegenwoordigd. Ook in het speciaal onderwijs en het speciaal basis onderwijs groeit het aantal leden en loopt de aansluitingsgraad in de pas met die in het reguliere basisonderwijs.

Diversiteit

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,Het is een hectische tijd in het onderwijs en er staat veel op het spel. Op het eerste gezicht hebben niet alle schoolbesturen in het hele primair onderwijsveld dezelfde belangen. Zo lopen bijvoorbeeld de meningen over de kleine scholentoeslag uiteen en ook de verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds en het wel of niet doordecentraliseren van de huisvestingsmiddelen leidt tot onderlinge discussie. Deze diversiteit kenmerkt de sector en wij koesteren dit. Wij vinden het belangrijk de belangen van al deze schoolbesturen te behartigen, en gezien de groei slagen we daar dus in. Daar mogen we trots op zijn, we moeten daar ook erg zorgvuldig mee omgaan.”

Het aantal aanmeldingen was in 2013 groter dan het aantal opzeggingen. Er zijn zelfs besturen die ooit lid waren, hun lidmaatschap hadden opgezegd, maar nu weer terug gekomen zijn. Ook waren er besturen die in 2013 hadden aangegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen, maar op het laatste moment de opzegging annuleerden. De PO-Raad bespreekt momenteel met leden en met niet-leden hoe we de dienstverlening en belangenbehartiging verder kunnen optimaliseren, om de stijgende lijn vast te kunnen houden.

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 7 maart 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën