Den Besten, Bussemaker en Dekker zetten handtekening voor goed cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben goed cultuuronderwijs te krijgen. Om dat mogelijk te maken, tekenden minister Bussemaker (Cultuur), staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, met een groot aantal wethouders en gedeputeerden cultuur en onderwijs van gemeenten en provincies een gezamenlijke intentieverklaring voor cultuuronderwijs: het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’. 

 ,,School is meer dan taal en rekenen alleen. Cultuur hoort bij de ontplooiing van leerlingen'', zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad bij de ondertekening. ,,Het kan ze raken, emotioneren, inspireren. Ze kunnen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.”

PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten en staatssecretaris Sander Dekker. Fotografie: Ton van Til.

Samenwerken

Cultuureducatie is niet alleen een taak van scholen, vindt de PO-Raad. Het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’ bevat de gezamenlijke ambitie voor het cultuuronderwijs van rijk, gemeenten, provincies en schoolbesturen. Het kader creëert de randvoorwaarden voor schoolbesturen en culturele instellingen om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs. De samenwerking met de omgeving is een belangrijke stap in dit bestuurlijk kader. Scholen staan midden in de samenleving en iedere school, in iedere stad en ieder dorp, is anders. Juist door de verbinding aan te gaan met de omgeving, kan de school cultuureducatie een eigen, creatieve en inspirerende plek geven in het brede curriculum.

Voorafgaand aan de ondertekening vroeg Rinda den Besten nog extra aandacht voor het Speciaal Onderwijs. Ze noemde als goed voorbeeld van samenwerking tussen school en omgeving  het inspirerende project Kunst en Cultuur Speciaal in de provincie Gelderland. In het kader van dit project namen de afgelopen twee jaar bijna 1000 leerlingen uit het Speciaal Onderwijs deel aan een cultuureducatieprogramma dat samen met kunst- en cultuurinstellingen en de scholen werd ontworpen.

Bredere visie

Want het draait in goed onderwijs om de diverse talenten van álle leerlingen. Hierbij staat voorop dat cultuureducatie niet nog een extra vak moet zijn in een al heel vol onderwijsprogramma, maar dat het past bij een bredere visie op wat goed onderwijs is: onze kinderen in een rijke omgeving zich te ontwikkelen. Niet de vakken maar de nieuwsgierigheid van de kinderen naar de wereld om hen heen en het samen vinden van antwoorden op vragen over die wereld, zou de leidraad voor het vormgeven van ons onderwijs moeten zijn. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën