Denk mee over rapportages betreffende de doorstroom PO-VO

Graag nodigt de PO-Raad schoolbesturen en schoolleiders uit deel te nemen aan de werkgroep ‘doorstroomindicator’. Deze werkgroep gaat aan de slag met het uitwerken van een indicator die de informatie die het primair onderwijs teruggekoppeld zou willen krijgen van het voortgezet onderwijs inzichtelijk maakt. De concrete vraag aan de werkgroep is of de vorig jaar in een voorloopproject gedefinieerde rapportages de juiste en adequate informatie bieden op het gebied van doorstroom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@schoolinfo.nl.

De werkgroep komt tussen mei en september drie keer bij elkaar in bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast vergen deze bijeenkomsten enige voorbereiding.

De werkgroepbijeenkomsten zijn gepland op:

  • Donderdag 24 mei van 10.00-13.00 uur, te Utrecht
  • Donderdag 21 juni van 10.00-13.00 uur, te Utrecht
  • Donderdag 27 september van 10.00-13.00 uur, te Utrecht

Aansluitend (van 13.00-16.00 uur) wordt de doorstroom van voortgezet onderwijs naar mbo, hbo en wo besproken. Mocht u ook hierbij betrokken zijn (bijvoorbeeld als uw bestuur een po-vo bestuur betreft) en dus aanwezig willen zijn, dan is dat mogelijk.  Voor deelname aan de werkgroep kunt u zich tot uiterlijk 7 mei aanmelden. In de werkgroep is plaats voor ongeveer twintig deelnemers vanuit het onderwijsveld. Bij teveel aanmeldingen wordt een mix gemaakt van functies, schoolsoorten, spreiding etc.

Verbetering  gegevensuitwisseling

Vorig jaar heeft de PO-Raad deelgenomen aan het project doorstroommonitor. Dit project had tot doel de gegevensuitwisseling in de onderwijsketen (PO-VO-MBO-HBO) te verbeteren door afstemming van gegevensdefinities en het genereren van sturingsinformatie die inzicht geeft in de in- en uitstroom van (oud)leerlingen en hun succes in vervolgopleidingen en/of werk. In een aantal bijeenkomsten is samen met vertegenwoordigers uit het PO-veld nagedacht over de informatie die het primair onderwijs teruggekoppeld zou willen krijgen van het voortgezet onderwijs. Dit heeft geleid tot de definitie van een aantal rapportages die voor het PO interessant zouden zijn.  

Doorstroomindicator 

Inmiddels is bekend dat dit project een vervolg krijgt met als uiteindelijk doel de realisatie van een doorstroomindicator in Vensters PO en VO. Als onderdeel van het vervolgproject zullen de vorig jaar gedefinieerde doorstroomrapportages breder getoetst worden. Hiertoe wordt een werkgroep ‘doorstroomindicator’ opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van scholen uit het PO en VO, externe experts, projectmedewerkers en vertegenwoordigers van DUO en OCW. De vraag aan de werkgroep is of de in het eerdere project gedefinieerde rapportages de juiste en adequate informatie bieden op het gebied van doorstroom. Vervolgens gaat de werkgroep aan de slag met het verder uitwerken van de doorstroomindicator.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 april 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën