Denk mee over ‘sturen en toezien op onderwijskwaliteit’

Verantwoordelijkheid hebben voor onderwijskwaliteit: het is een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbestuurder en toezichthouder. Hoe geeft elk van die twee hieraan invulling die past bij de eigen rol? En wat verwacht de een van de ander?

We nodigen u uit om uw ervaringen en gedachten over de passende invulling van hun onderscheiden verantwoordelijkheden met ons te delen. We leggen daartoe de volgende situatie aan u voor:

U bent schoolbestuurder van een middelgrote onderwijsaanbieder (10-15 scholen). Samen met uw raad van toezicht komt u tot de conclusie dat er versterking nodig is van de raad op het gebied van onderwijskwaliteit. Er is een vacature in de raad dus dat komt goed uit. U bent betrokken bij de gesprekken met de kandidaten voor deze functie. Aan u als schoolbestuurder wordt door een van de kandidaten gevraagd wat u vanuit uw positie verwacht van de raad als geheel en van dit nieuwe lid in het bijzonder als het gaat om ‘toezien op onderwijskwaliteit’. Wat is uw reactie? (denk bij de beantwoording van deze vraag in termen van competenties aanwezig bij de raad c.q. dit lid en aan het type interventies dat u verwacht).

Als u wilt reageren, mail dan naar goedschoolbestuur@poraad.nl. Uw geanonimiseerde opbrengsten worden gebruikt voor de handreiking over sturen en toezien op onderwijskwaliteit als een van de onderdelen voor de verdere ontwikkeling van Goed Bestuur. Op 28 september wordt deze handreiking gepresenteerd op de werkconferentie Goed Bestuurin Eindhoven. Daarna zullen we deze ook aan u toesturen.

Dossier Goed bestuur >>
Deelproject Sturen en toezien op onderwijskwaliteit >>
Aanmelden werkconferentie >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën