Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

De denkhulp Krimp is bedoeld als kompas voor schoolbesturen bij het vinden van een passend antwoord op krimp in de eigen lokale situatie. De denkhulp bestaat uit twee delen. In deel 1 zijn de feiten en voor- en nadelen in kaart gebracht. Hiervoor zijn een aantal denksessies gehouden met schoolbestuurders en belangrijke stakeholders. Deel 2 van de Denkhulp is tot stand gekomen in dialoog met de leden van het netwerk Krimp (ervaringsdeskundige bestuurders). In dit deel wordt de krimpproblematiek nader geanalyseerd, worden verschillende opties geformuleerd die schoolbesturen kunnen benutten en wordt aangegeven welke processtappen moeten worden gezet bij voorbereiding van deze opties.

De PO-Raad beschouwt deze Denkhulp als een eerste stap. De PO-Raad ontwikkelt een plan voor verdere ondersteuning van schoolbesturen. De concrete invulling van dit plan hangt onder andere af van de beleidsreactie van de Staatssecretaris op het Interdepartementale Beleidsonderzoek Leerlingendaling en het advies van de Onderwijsraad over krimp (planning februari 2013).

Denkhulp Krimp

De Denkhulp is gemaakt door De Argumentenfabriek

Laatst gewijzigd: 
woensdag 30 januari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën