DGO-overleg: Wat zijn uw ervaringen?

Graag blijven wij op de hoogte van de vorderingen/voortgang van uw DGO-overleg in het kader van krimp en/of bezuinigingen. Wij verzamelen de ervaringen en oplossingen die binnen de verschillende DGO-overleggen tot stand komen, zodat wij die kunnen delen met andere schoolbesturen. Ook geven oplossingen en resultaten uit DGO’s ons input bij de te voeren cao-onderhandelingen.

Wij verzoeken u ons de afspraken die u in DGO maakt te mailen naar infodgo@poraad.nl. U kunt ons ook de verslagen van het DGO toesturen. Hier zullen wij vanzelfsprekend vertrouwelijk mee omgaan.

Verder vindt u op onze website een formulier waarop u kunt aangeven hoeveel formatieplaatsen als gevolg van de bezuinigingen in het Passend onderwijs verloren gaan. Op die manier kunnen wij op landelijk niveau in kaart brengen hoeveel formatieplaatsen, en de daarmee gepaard gaande expertise, er verloren gaan.

Lees ook:
Veelgestelde vragen voor het voeren van DGO >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën