Digitaal handboek over gevolgen en oplossingen krimp

Op de website leerlingendaling.nl vinden scholen van primair en voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen van de leerlingendaling en handvatten om hiermee om te gaan. Dit digitale handboek is een initiatief van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en omarmd en financieel ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Het Netwerk en de sociale partners willen zo scholen op tijd bewust maken van de vaak grote gevolgen van de leerlingendaling. Ook speelt de internetsite in op vragen en dilemma's van scholen en reikt de site oplossingsrichtingen aan met behulp van goede praktijkvoorbeelden.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 februari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën