Digitale media kans voor onderwijs en leerlingen

Het gebruik van ICT om kinderen te laten leren, heeft een vlucht genomen. In het primair onderwijs (po) groeit de ambitie om met hulp van adaptieve, digitale leermiddelen het onderwijs te veranderen en te verbeteren. Wel zoeken scholen nog naar de beste manier om ICT goed te implementeren en te gebruiken. In sommige gevallen hebben zij hooggespannen verwachtingen van ICT maar realiseren zij zich onvoldoende dat innovatie tijd en inspanning kost. Dit blijkt uit de Vier in balans-monitor die Kennisnet woensdag presenteerde. 

Een succesvolle invoering van ICT, zo stelt Kennisnet, ‘draait in essentie om een goede balans tussen vier elementen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur.’ Leraren, schoolleiders en bestuurders moeten samenwerken om dit goed vorm te geven. Deze elementen worden ook gebruikt in de implementatieplannen Onderwijs en ICT die scholen en hun besturen maken. De PO-Raad heeft in het Bestuursakkoord 2014-2020 de doelstelling afgesproken dat besturen in het primair onderwijs in 2015 zo’n implementatieplan maken.

Meer digitaal leermateriaal

Kennisnet legde het onderwijs langs de Vier in balans-meetlat en constateerde onder meer het aantal leraren dat naar eigen zeggen ICT-vaardig is en met hulp van ICT goed kan lesgeven, groeit. Al zijn hun schoolleiders daar iets kritischer over. Ook maken scholen steeds meer gebruik van digitaal leermateriaal. In 2007 maakte 15 procent van de leraren hiervan gebruik, nu is dat 25 procent. Dit zijn eveneens doelstellingen in het Bestuursakkoord.

Op steeds meer scholen is wifi beschikbaar, hoewel er nog altijd scholen zijn die er geen toegang toe hebben. Ook maken zij nog wel eens keuzes die niet aansluiten bij hun ambities en cultuur en is de kwaliteit van ICT-toepassingen soms niet goed genoeg.

De PO-Raad ziet net als Kennisnet dat het primair onderwijs op de goede weg is en dat scholen zich moeten blijven ontwikkelen om ICT optimaal te benutten in het onderwijs, met het doel dat leerlingen zich maximaal ontwikkelen. Dat is belangrijk omdat leerlingen van nu ICT steeds meer nodig zullen hebben om te leren, te leven en te werken.

Monitor Jeugd en media

Het aanleren van goede digitale vaardigheden, is daarbij dan ook belangrijk, stelde Kennisnet een dag eerder bij de presentatie van de Monitor Jeugd en Media 2015. Daaruit blijkt dat veel jongeren digitale (sociale) media inzetten voor het doen van schoolwerk, maar dat de verschillen daarbij groot zijn. Zo profiteren jongeren van lagere onderwijsniveaus minder van de voordelen die deze media kunnen bieden voor schoolprestaties dan leerlingen van hogere onderwijsniveaus, stellen de onderzoekers. Volgens hen ligt digitale sociale ongelijkheid daardoor op de loer.

Vicevoorzitter van de PO-Raad Simone Walvisch, die de monitor in ontvangst nam, onderstreepte het belang dat scholen hierop blijven inspelen en ICT implementeren om kinderen te laten leren. Scholen werken er daarom hard aan om alle leerlingen goed op hun toekomst voor te bereiden en hen 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren. Wat de PO-Raad betreft gaat het dan om digitale vaardigheden en mediawijsheid maar ook om sociale vaardigheden, kritisch en creatief denken. Daarnaast is mediawijsheid ook een onderdeel van burgerschapsvorming.

,,Het gebruik van ICT en digitale media is een kans om het onderwijs verder te ontwikkelen en te verbeteren en om leerlingen op maat les te geven, zegt Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,Op die manier kan eventuele ongelijkheid juist worden weggewerkt en worden kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd.’’ Daarnaast kunnen digitale leermiddelen bijdragen aan de motivatie, leerprestaties en leersnelheid van leerlingen, zo bleek eerder uit de Vier in Balans Monitor 2013.  Walvisch: ,,ICT is vooral een kans voor kinderen.’’

Overhandiging Monitor Jeugd en Media aan Simone Walvisch, fotografie Jorrit Lousberg

Mary Berkhout, programmamanager bij Mediawijzer.net (r) overhandigt het eerste en enige papieren exemplaar van de Monitor Jeugd en Media aan Simone Walvisch (l). Fotografie Jorrit Lousberg.

Ondersteuning PO-Raad

In het Bestuursakkoord heeft de PO-Raad afgesproken dat schoolbesturen en scholen in het primair onderwijs zich de komende jaren extra inzetten om ICT in het onderwijs te implementeren. De PO-Raad ondersteunt scholen en hun besturen hierbij bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het maken van een implementatieplan.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 juni 2015

Nieuwscategorieën