Directeur Regieorgaan Onderwijsonderzoek benoemd

Jelle Kaldewaij wordt per 1 december 2012 directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en inrichting van de organisatie. Hoofddoelen zijn het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijsonderzoek en -praktijk en zorgen voor minder versnippering in onderzoeksbudgetten en -programma's.
Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek opgericht

Jelle Kaldewaij (1954) heeft brede ervaring in onderwijsbeleid en onderwijspraktijk in Nederland, ook in internationaal vergelijkend perspectief. Kaldewaij begon zijn loopbaan als docent en onderzoeker taalkunde en heeft vervolgens uiteenlopende managementfuncties en bestuurlijke functies bekleed in het voortgezet en hoger onderwijs. Hij was van 2007-2009 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs en is sinds 2009 voorzitter van het College van Bestuur van de Utrechtse koepel van openbare VO-scholen.

De PO-Raad feliciteert Kaldewaij met zijn benoeming tot directeur. Door zijn brede achtergrond hebben wij er vertrouwen in dat hij kan zorgen voor een betere verbinding tussen onderwijsonderzoek en-praktijk.

Voordracht lid stuurgroep

Het regieorgaan is op dit moment bezig met het samenstellen van een stuurgroep. De PO-Raad en de VO-Raad hebben namens het funderend onderwijs een lid voor deze stuurgroep (met ondersteunend werkverband) voorgedragen die de behoeften vanuit beide sectoren ten aanzien van onderwijsonderzoek goed kan behartigen. Zodra deze voordracht definitief is, wordt u hierover geïnformeerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 september 2012

Nieuwscategorieën