Discussie schooladviezen: ‘Waar was onderwijs ook weer om te doen?’

Met het nieuwe schooljaar in aantocht is er vandaag weer volop aandacht in de media voor het effect van de nieuwe wet- en regelgeving rondom de eindtoets, of beter gezegd van het bindende advies van de basisschool.

Het Algemeen Dagblad zoomt daarbij in op het perspectief van de middelbare scholen die met hun rug tegen de muur zouden staan, omdat leerlingen op een te hoog niveau worden aangemeld en daardoor een vergrote kans hebben om af te stromen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de berekening van het onderbouwrendement zoals dat beoordeeld wordt door de Inspectie.

Tegelijkertijd komt de Volkskrant vandaag met een onderzoek van promovenda Roxanne Korthals dat laat zien dat leerlingen die balanceren op de grens van een havo- en een vwo-advies beter af zouden zijn op het vwo. In de praktijk zouden middelbare scholen grensgevallen echter steeds minder kansen bieden. Zij maken bijvoorbeeld minder gebruik van gemengde brugklassen, om afstraffing van de Inspectie bij ‘afstroom’ naar de laagste variant te voorkomen.

Weloverwogen beeld

De PO-Raad benadrukt dat basisscholen hun advies baseren op een weloverwogen beeld dat zij van een leerling door de jaren heen verzameld hebben. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Basisscholen hebben geen enkel belang bij het geven van een te hoog advies. Natuurlijk worden ze soms door ouders onder druk gezet, maar het belang van de leerling staat voor iedere leerkracht voorop.’’

Of de adviezen daadwerkelijk hoger zijn geworden door de nieuwe regeling en wat daarvan de eventuele langetermijneffecten zijn, valt nu nog niet te zeggen. Het is ook lastig om zuiver wetenschappelijk onderzoek te doen, aangezien je leerlingen met gelijke scores niet willekeurig over verschillende onderwijstypen kunt en wilt verdelen. Bij de keuze voor een schooltype spelen immers meer zaken mee dan cijfers. De PO-Raad is in dit verband voor het behoud van gemengde brugklassen, zodat voor laatbloeiers en ‘twijfelgevallen’ meerdere wegen open blijven.

De Inspectie verwacht op korte termijn een vergelijking te kunnen maken tussen de schooladviezen van dit jaar en voorgaande jaren. Tot die tijd heeft het basisonderwijs het vertrouwen nodig van het voortgezet onderwijs dat het handelt vanuit professionele expertise. Den Besten: ,,Laten we vooral niet vergeten wat ons gezamenlijke doel van het onderwijs ook weer was.'' 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 18 juni 2015

Nieuwscategorieën