Dislocaties verzelfstandigen

Het kabinet is van plan om het in de toekomst weer mogelijk te maken dat dislocatie verzelfstandigen. Op aandringen van onder andere de PO-Raad bereidt het ministerie van OCW hiervoor een wetswijziging voor.

Als de wetwijziging in werking is getreden, kan een schoolbestuur bij de minister een verzoek indienen tot verzelfstandiging van een dislocatie. Het schoolbestuur moet dan aantonen dat de dislocatie voldoet aan de stichtingsnormen en dat de 'moederschool' bij een verzelfstandiging van de dislocatie niet onder de opheffingsnorm zakt.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën