Districtsbijeenkomsten Passend onderwijs

In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de schoolbesturen en directies in het speciaal onderwijs.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt er onder andere ingegaan op de toekomstige positie van het (V)SO binnen de SWV'en. Ondanks het gegeven dat het bij Passend onderwijs vooral gaat om een gezamenlijke, integrale aanpak, denken wij dat het in deze fase waardevol is om ons als (V)SO nog een keer uitgebreid te bezinnen op wat ons te wachten staat en hoe hiermee om te gaan. een vijftal districtsbijeenkomsten voor de besturen en directies in het speciaal onderwijs.

Deze bijeenkomsten vragen een investering van een dag (globaal van 09.00 - 16.00 uur) maar zullen dan ook een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan het positioneren van het (V)SO binnen de SWV'en Passend onderwijs.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • donderdag 22 maart 2012 district Noord-West in Amsterdam
  • vrijdag 23 maart 2012 district Midden-West in Nieuwerkerk a/d IJssel
  • maandag 26 maart 2012 district Zuid-West in Breda
  • dinsdag 27 maart 2012 district Noord-Oost in Spier
  • donderdag 29 maart 2012 district Zuid-Oost in Cuijk

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via onderstaande link.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 9 maart 2012

Nieuwscategorieën