Doe mee: Monitor personele gevolgen passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs mag in principe niet ten koste gaan van specifieke expertise ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat hebben de PO-Raad, VO-raad, vakcentrales en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) even geleden afgesproken. Om te kunnen nagaan of die afspraak wordt nageleefd, is uw hulp nodig.

Het Participatiefonds heeft een nulmeting gedaan en een monitor opgezet waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de werkelijke gevolgen zijn van de invoering van passend onderwijs. Zo moet een landelijk beeld ontstaan. De betrokken partijen overleggen daarnaast regionaal over de problematiek.

Zij komen binnenkort weer bijeen. Hebben zij signalen dat passend onderwijs wél ten koste gaat van de genoemde expertise, dan zullen zij samen naar oplossingen zoeken. Om dat te kunnen doen, is het wel van belang dat zij ook voldoende informatie hebben om te kunnen beoordelen wat de personele gevolgen zijn.

Op dit moment hebben nog niet genoeg werkgevers de monitor ingevuld waardoor het Participatiefonds gegevens tekort komt. De PO-Raad roept u daarom met klem op om de monitor alsnog in te vullen. U heeft daarvoor nog de tijd tot 1 juli.

 

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 13 juni 2013

Nieuwscategorieën