Doe mee: Onderzoek Kwaliteit Schoolgebouwen

Schoolbesturen in het primair onderwijs worden begin april benaderd door onderzoeksbureau Oberon voor een onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. De PO-Raad doet een dringend beroep op schoolbesturen hieraan mee te doen. Het onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, moet inzicht geven in wat schoolbesturen aan onderhoud nodig hebben wanneer zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun scholen.

Het onderzoek is van belang omdat anders niet duidelijk is wat de huidige kwaliteit is van de schoolgebouwen. De regeling overheveling buitenonderhoud die op 1 januari 2015 ingaat, voorziet namelijk niet in een nulmeting. De PO-Raad is nog in onderhandeling met OCW over een beperkte overgangsregeling.

Voor een schoolbestuur is het los van het onderzoek belangrijk een actueel Meerjarig Onderhouds Plan (inclusief onderhoud buitenkant) te hebben. Het bestuur moet daar zelf - eventueel in overleg met de gemeente - voor zorgen.

Voor het onderzoek worden zowel schoolbesturen als directe gebruikers bevraagd. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.

Schoolbesturen die geen mail van Oberon hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met EDubbelman@oberon.eu zodat ze alsnog aan het onderzoek kunnen meedoen. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 4 april 2013

Nieuwscategorieën