Doelgericht naar betere onderwijshuisvesting

Op 30 september presenteerde Hevo een onderzoek naar een nieuw bekostigingsstelsel voor onderwijshuisvesting: ‘Doelgericht naar betere huisvesting’. In de aanbevelingen sluit het adviesbureau voor onderwijshuisvesting aan op het rapport ‘Een fris alternatief’, dat de PO-Raad vorig jaar presenteerde. Adviesbureau Hevo zegt dat schoolbesturen en gemeenten samen een beter stelsel voor onderwijshuisvesting moeten ontwikkelen.

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad nam het eerste exemplaar van het onderzoek van Hevo in ontvangst. In haar reactie benadrukte zij het belang van goede schoolgebouwen voor de leerlingen en gaf ze aan waar het stelsel niet goed functioneert: “De norm voor de buitenruimte van een scharrelkip is 4 m2 per kip, de norm voor leerlingen op een speelplaats is maximaal 3 m2 per leerling.” De PO-Raad bepleit al langer voor aanpassingen in het stelsel en in de normen. Schoolbesturen moeten daar meer invloed op krijgen, zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeenten.

CDA-onderwijswoordvoerder Kathleen Ferrier was bij de presentatie aanwezig. Zij sprak zich uit voor het recht op doordecentralisatie van de huisvesting naar schoolbesturen. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft het CDA een motie met deze strekking ingediend. Deze motie wordt opnieuw besproken tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting. De PO-Raad zal voor die tijd ook andere partijen benaderen over dit onderwerp.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën