Doorgaan met sociale plannen

De PO-Raad heeft van een aantal schoolbesturen in het speciaal onderwijs vernomen dat de vakbonden aangeven geen sociale plannen te willen ondertekenen als gevolg van de ontstane politieke situatie. De inhoud van de plannen is wat de vakbonden betreft dan weliswaar akkoord, maar de hoop of verwachting dat (een deel van) de bezuinigingen op passend onderwijs teruggedraaid gaan worden is in een aantal gevallen voor vakbonden reden om niet te tekenen.

Daarmee kan de continuïteit van betrokken schoolbesturen ernstig in het gedrang komen. Immers, als de bezuinigingen wel in de volle omgang doorgaan, lopen de schoolbesturen grote risico's als de sociale plannen niet tijdig in werking zijn getreden.

Onze oproep aan zowel schoolbesturen als vakbonden is dan ook om volop door te gaan met het afspreken van sociale plannen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Infodesk.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 april 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën