Dossier ‘eindtoets op de basisschool’ online

Het ministerie van OCW heeft een website gelanceerd met informatie over de verplichte afname van de eindtoets vanaf schooljaar 2014-2015. De website is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool

De informatie op de website is vooral bedoeld voor schoolbesturen en scholen, maar ook ouders kunnen er terecht voor informatie over de eindtoets op de basisschool.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 juni 2014

Nieuwscategorieën