Draagvlak één basisvoorziening kinderen groeit

De roep om één basisvoorziening voor kinderen wordt steeds groter. Naast de PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang vindt nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er een dergelijke regeling moet komen. Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen, aldus de partijen.

De VNG vindt dat er uiteindelijk één voorziening voor opvang en onderwijs moet komen voor kinderen van 0 tot 12 jaar en vraagt het kabinet te onderzoeken hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Voor de korte termijn adviseert de VNG alle peuters twee dagdelen gratis opvang te geven in een voorschoolse voorziening.

Dagarrangementen

De PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie kwamen eind maart met een soortgelijk advies, het position paper. De samenwerkende partijen willen de basisvoorziening in de vorm van dagarrangementen realiseren. Deze arrangementen bestaan uit opvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen van kinderen.

De organisaties adviseerden het kabinet daarnaast ook samen werk te maken van een breed taal-en ontwikkelingsaanbod voor kinderen met een achterstand. Ze vinden ook dat de samenwerking met gemeenten - als regievoerder van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), passend onderwijs en de wet zorg voor jeugd - moet worden bevorderd. Daarnaast moet de financiering worden geharmoniseerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 9 juli 2015

Nieuwscategorieën