Dreigende ontslagen door plannen kabinet

Hoewel wij ons er niet neerleggen bij de plannen van het kabinet om 300 miljoen euro te bezuinigen, adviseren wij de schoolbesturen met klem om de nodige voorbereidingen te treffen. Want als de voorbereidingen niet tijdig getroffen worden en de voorgenomen bezuinigingen van dit kabinet onverhoopt doorgaan, komen schoolbesturen in tijdnood bij het ontslag van medewerkers. Schoolbesturen die getroffen dreigen te worden door de voorgenomen bezuiniging moeten de consequenties voor de formatie doorrekenen en het ontslag van medewerkers voorbereiden.

Als er onverhoopt sprake is van gedwongen ontslagen bij een werkgever binnen het primair onderwijs kent de CAO PO twee mogelijkheden. Een werkgever hanteert ofwel de regeling ontslagbeleid (artikel 10.4) ofwel de regeling werkgelegenheidsbeleid (artikel 10.2).  

Lees verder >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën