Drentse schoolbesturen schrijven protestbrief aan minister

In een brief aan minster Van Bijsterveldt van OCW zetten de bestuurders van GOC Drenthe, Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe en Plateau Openbaar Onderwijs Assen de bezuinigingen van het vorige en huidige kabinet onder elkaar en benoemen zij de gevolgen ervan voor het personeel, de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs dat deze besturen verzorgen. De bestuurders wijzen er daarbij op dat de ambities die dit kabinet heeft met het onderwijs niet overeenkomen met de maatregelen die nu genomen worden. De bezuinigingen zullen tot hun spijt, zo schrijven de bestuurders, onder meer resulteren in grotere klassen, taakverzwaring voor de leerkrachten, minder zorg voor de kinderen die dit het meeste nodig hebben, et cetera. De bestuurders nodigen de minister uit met hen in gesprek te gaan.

Lees de brief >>
Naar dossier Passend onderwijs/bezuinigingen >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën