Drijfveren en idealen van schoolbestuurders opgeschreven

Onderwijskundige Rikie van Blijswijk heeft aan de hand van persoonlijke verhalen de visies, activiteiten en idealen van schoolbestuurders uitgelicht in het boek 'Zichtbaar!'. Naast de dertien bestuurders die centraal staan in het boek, komen ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, als inleiders aan bod.

De auteur omschrijft het boek zelf als volgt:

‘Schoolbestuurders vormen een belangrijke schakel in het onderwijsbeleid tussen scholen en overheid. Helaas is er vaak weinig bekend over de drijfveren en idealen van schoolbestuurders. Waarom nemen zij de zware verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op hun schouders?

In dit boek staan de ambities van dertien bestuurders centraal. We maken zichtbaar wat tot nu toe onzichtbaar was. In hun persoonlijke verhalen worden actuele thema’s van het hedendaagse onderwijs besproken en door hen uitgediept:

  • Hun visie op het kind en op leren
  • Hun drijfveren, dromen, ambities
  • Over hun actuele activiteiten en projecten
  • Over grote kansen, maar ook over de risico’s
  • De relatie met de overheid en hun scholen
  • Over hun opvatting van kwaliteit’

Meer informatie over het boek is te vinden op de website van uitgevrij De Rijnlandse School.

Laatst gewijzigd: 
maandag 11 mei 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën